burelis

burelis
burẽlis sm. (2) BzF103 avinėlis, burinėlis.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • būrelis — būrẽlis dkt. Per pértraukas mokslei̇̃viai būrẽliais tráukia į miškẽlį parūkýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • būrelis — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pastovi vienmečių arba skirtingų amžiaus tarpsnių moksleivių grupė, susibūrusi kuriais nors savišvietos, savilavos ar saviauklos tikslais. Mokyklose esti įvairių būrelių: atskirų dalykų, technikos, meno,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Burelis — Sp Burèlis Ap Burreli L Albanija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • būrelis — būrẽlis sm. (2) organizacija ar grupė asmenų, susijungusių kuriam nors tikslui ar užsiėmimui: Susirinkimus būrelis darydavo sekmadienį A.Vien …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sporto šakos būrelis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas ryšiai: žiūrėk – sporto sekcija …   Sporto terminų žodynas

  • Zirkel — būrelis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pastovi vienmečių arba skirtingų amžiaus tarpsnių moksleivių grupė, susibūrusi kuriais nors savišvietos, savilavos ar saviauklos tikslais. Mokyklose esti įvairių būrelių: atskirų dalykų, technikos,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • circle — būrelis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pastovi vienmečių arba skirtingų amžiaus tarpsnių moksleivių grupė, susibūrusi kuriais nors savišvietos, savilavos ar saviauklos tikslais. Mokyklose esti įvairių būrelių: atskirų dalykų, technikos,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • кружок — būrelis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pastovi vienmečių arba skirtingų amžiaus tarpsnių moksleivių grupė, susibūrusi kuriais nors savišvietos, savilavos ar saviauklos tikslais. Mokyklose esti įvairių būrelių: atskirų dalykų, technikos,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • proguma — sf. (1) NdŽ, progumà (3a) Kv 1. Kos193 nedidelė miško aikštė: Miške progumà iškirsta Tv. Proguma priaugusi žemuogių Tt. Paslauckinės (miško vardas) progumõ[je] gyvena kokie penki ūkininkai Jrb. Eik tiesiai tąj proguma i išeisi gerai Rm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutaisyti — sutaisyti; Q656, M 1. tr. N, Š, L, LL205, Rtr, KŽ, NdŽ, Šl, Krs, Upt, Trk pašalinti gedimus: Pagedusį dziegorių sutaisyk J. Sutaĩsė meistrai trobą teip, kad ana negriūtum Yl. Sutaĩsė, sutvarkė man gryčelę Pl. Anie ten remontuo[ja], taiso –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”